Sonicaid FM800

Sonicaid FM800

Výrobca: Sonicaid FM800

Jedinečný fetal/maternal monitory s novou ADAPT technológoiu.

Algoritmus spracovania srdečnej frekvencie plodu ADAPT: Táto technológia používa pokročilé spracovanie signálu a rozpoznávacie techniky, čo umožňuje snímanie srdcovej frekvencie plodu s bezkonkurenčnou presnosťou.

Najmenší monitor vo svojej triede s príjemným dizajnom pre prostredie pôrodníc.
Jednoduchá a prehľadná obrazovka umožňuje jasné monitorovanie plodu aj matky.
Dve ultrazvukové sondy spolu s EKG plodu a matky sú v štandardnom vybavení. EKG plodu aj matky môžu byť zobrazené na obrazovke a vytlačené.

Jednoduché doplnenie prístroja o snímanie tlaku krvi matky, teploty a pulznej oximetrie s použitím technológie odolnej voči pohybovým artefaktom.

Štandardné komunikačné protokoly umožňujú pripojenie SonicaidFM800 ADAPT do nemocničných systémov. Prepojenie je rýchle a jednoduché pomocou rozhraní RS232 a RS422.
Rýchly prístup stlačením jedného tlačidla k nastaveniu alarmov a kritických funkcií.
Priamy prístup k najčastejšie používaným funkciám prístroja bez nutnosti vstupu do menu.
Zabudovaná pamäť umožňuje výmenu papiera v tlačiarni bez straty údajov.
Záznamy môžu byť doplnené poznámkami z programovateľnej knižnice poznámok.
Zobrazenie srdcovej frekvencie dvojičiek je jasne odlíšiteľné a zamedzuje chybnej interpretácii a prekrývaniu kriviek.

Farebné označenie senzorov uľahčuje orientáciu. Pohyby plodu môžu byť automaticky snímané pomocou štandardného SonicaidActogram softvéru.
SonicaidFM820 (650FM820)

Dva ultrazvukové a EKG kanály (jeden EKG kanál pre matku, jeden EKG kanál pre plod)
1.5 a 2.0 MHz ultrazvukové sondy, TOCO snímač (externé kontrakcie), externé a interné monitorovanie aktivity maternice,

automatické snímanie pohybov plodu a označenie pohybov plodu matkou.

Rozšírenie SonicaidFM820:

650FM8201

  • monitorovanie životných funkcií matky (NIBP, SpO2, teplota)


SonicaidFM830 (650FM830)

Dva ultrazvukové a EKG kanály (jeden EKG kanál pre matku, jeden EKG kanál pre plod)
1.5 a 2.0 MHz ultrazvukové sondy, TOCO snímač (externé kontrakcie), externé a interné monitorovanie aktivity, maternice,

 

  • automatické snímanie pohybov plodu a označenie pohybov plodu matkou
  • snímanie pulznej oximetrie (pre matku)
  • snímanie neinvazívneho tlaku krvi (pre matku)
  • snímanie teploty (pre matku)

Produkty