Cardiovit MS-2010

Cardiovit MS-2010

Výrobca: Schiller

Nová dimenzia v elektrokardiografii-revolučné EKG s dotykovým farebným displejom

MS-2010 je EKG prístroj navrhnutý pre pracoviská s vysokými nárokmi na objem práce, rýchlosť a kvalitu EKG záznamu. Prístup k všetkým funkciám prístroja je cez 10.4“ dotykovú farebnú obrazovku. Záznam, výber a tlač EKG v najvyššej kvalite s možnosťami exportu záznamov do formátov XML, PDF a DICOM.

Vylepšené spracovanie záznamu... bez čakania

Okamžitý štart prístroja.
EKG je spracované, popísané a vytlačené za menej ako 3 sekundy po zázname.

Rýchle vkladanie údajov

Vkladanie pacientských dát cez dotykovú obrazovku, zosnímaním čiarového kódu alebo z nemocničného informačného systému.

Excelentné klinické výsledky

Kompletná klinická informácia s interpretačným softvérom Schiller, so softvérom pre trombolýzu a špeciálnymi nástrojmi ako meranie neskorých potenciálov alebo HRV.

Kontrola arytmií

Uloženie až 5 minút kontinuálneho 12-zvodového záznamu pre dokumentáciu arytmií.

Rozšírená pamäť pre EKG záznamy

Miesto pre uloženie 350 EKG záznamov a pre 12-zvodový záznam v dĺžke do 5 minút.

Rozšírené možnosti konektivity

Možnosti pripojenia k nemocničnej sieti pomocou LAN alebo bezdrôtového WLAN štandardu so zabezpečením citlivých pacientských dát voči zneužitiu.

Produkty