Defigard 5000

Defigard 5000

Výrobca: schiller

Najnovší defibrilátor kombinovaný s monitorom.

Efektívna resuscitácia s presným monitorovaním!

DEFIGARD 5000 používa defibrilačný výboj Multipulse Biowave®, vysoko efektívny a šetrný spôsob bifázickej defibrilácie. S možnosťou voľby medzi AED (automatická externá defibrilácia) – opcia, a manuálnym režimom je DEFIGARD 5000 vynikajúce zariadenie pre všetky druhy kardiologických príhod. Defibrilácia je možná s použitím samolepiacich elektród, externých alebo interných kovových elektród. (Podľa konfigurácie prístroja.

DEFIGARD 5000 štandardne disponuje monitorovaním EKG. Medzi voliteľné príslušenstvo patrí externý kardiostimulátor, SPO2 a NIBP, čo zaručuje nepretržitú starostlivosť pre každého pacienta. DEFIGARD 5000 je rýchly a jednoduchý, s priamymi funkčnými tlačidlami pre každú monitorovaciu funkciu. DEFIGARD 5000 a jeho príslušenstvo je navrhnutý pre použitie pri dospelých pacientoch a deťoch.

DEFIGARD 5000 je ideálny pre nemocničné použitie

 • Manuálny mód pre klinicky zaškolený personál
 • AED mód (opcia) pre záchranárov a medicínsky personál so základným zaškolením

Defibrilácia s použitím nízko energetického defibrilačného výboja Multipulse Biowave®

 • AED mód (opcia) so samolepiacimi elektródami: Dospelý 90, 130, 150 J - Deti 15, 30, 50 J
 • EKG monitorovanie je sprevádzané zvukovými a vizuálnymi alarmami zobrazenými na veľkej farebnej obrazovke.
 • Manuálny over ride mód pre AED a manuálnu defibriláciu s kovovými elektródami s voľbou energie od 2 do 180 J
 • Interná defibrilácia s voľbou energie od 2 do 30 J

Monitorovanie

 • Veľká 10.4" farebná LCD obrazovka
 • Zobrazenie: AED hlásenia, parametre a krivky pre SPO2, NIBP a max. 12 zvodov EKG

Tlačiareň (opcia)

 • Integrovaná 3 kanálová tlačiareň
 • Automatická a manuálna tlač všetkých kriviek, parametrov, udalostí a alarmov

Externý kardiostimulátor (opcia)

Záznam dát

 • DEFIGARD 5000 disponuje internou pamäťou pre 30 minút EKG a 500 udalostí v AED móde, ako aj 24 hodín pre trendy všetkých parametrov (grafické aj číselné)
 • Dáta môžu byť vytlačené alebo prenesené prostredníctvom USB rozhrania

Komunikácia

 • Jednoduchý prenos 12 zvodového EKG cez GSM alebo štandardný modem
 • Rozhranie štandardu ethernet pre upgrade softvéru defibrilátora

Produkty