Argus LCX

Argus LCX

Výrobca: schiller

Argus LCX

Nový pacientský monitor SCHILLER ARGUS LCX ponúka veľký displej pri malej hrúbke monitora, ktorá je len 77 mm. Výsledkom je užívateľsky príjemný a jednoducho montovateľný monitor s možnosťou práce po dobu 2 hodín bez napájania (s prídavnou batériou). Monitor má možnosť pripojenia na centrálnu stanicu.

Parametere

 • EKG: zobraziteľné zvody I - V1,
  - Štandardne 3 kanálové EKG
 • Respirácia
 • Pulzná oximetria (SpO2)
 • Pulzová frekvencia
 • Teplota
 • Neinvazívny krvný tlak (oscilometricky)
 • Dva invazívne tlaky (štandardne)
 • etCO2 main- alebo sidestream (voliteľne)

Vlastnosti

 • Veľký displej 307 x 230 mm (381 mm uhlopriečka)
 • Zabudovaná 3 kanálová termotlačiareň (voliteľne)
 • Trendy:
  - samostatne do 6 dní,
  - s centrálnou stanicou viac ako 15 dní
 • História alarmov
 • Bezhlučná prevádzka bez ventilátora
 • etCO2 modul bez nutnosti kalibrácie s možnostou
 • jednoduchého pripojenia k monitoru (voliteľne).
 • Pohotovostné a transportné módy
 • Nurse-call
 • Hmotnosť 5.6kg s prídavnou batériou

Produkty