Medilog Darwin 2

Medilog Darwin 2

Výrobca: Medilog

Špičkový vyhodnocovací systém s 99.9% presnosťou analýzy. Najnovšia technológia umožnila analyzovať EKG databázu AHA s 99,9% presnosťou.
 
Rozšírená detekcia kardiologických ochorení:
Jedinečný systém analýzy P-vlny rozširuje počet a typy kardiologických ochorení, ktoré je možné diagnostikovať.
 
Nová technológia:
MedilogDarwin softvér zahŕňa jedinečnú ADAPT(TM) technológiu, ktorá poskytuje presnejšie výsledky analýzy za pomoci špeciálneho spracovania signálu a rozpoznávacích techník v dvoch alebo troch kanáloch.
 
Schopnosť učenia sa počas analýzy:
MedilogDarwin softvér je adaptívny na konkrétného pacienta, počas analýzy sám prehodnocuje kritériá a algoritmy analýzy, čo umožňuje presnejšie výsledky a redukuje čas potrebný na užívateľskú analýzu.
 
Stačia iba 3 kliknutia myšou od nahrania záznamu, analýzu a tlač
MedilogDarwin softvér je navrhnutý pre rýchle a jednoduché používanie. Sú potrebné iba 3 kliknutia myšou k tomu, aby bol vytlačený výsledný report a menej ako 90 sekúnd na analýzu typického 24 hodinového EKG záznamu.
 
Pracujte tak ako to vyhovuje Vám:
 Systém umožňuje nastaviť pracovnú plochu podľa požiadaviek užívateľa, vytváranie vlastných reportov a adaptovať softvér tak, aby umožňoval efektívnu prácu.
 
Analýza:
interaktívna alebo automatická, užívateľ môže kontrolovať každý komplex a definovať arytmie. Nastavenie parametrov pre meranie ST segmentu a epizód v ST segmente. Kompletná analýza ventrikulárnych a supraventrikulárnych arytmií. 
 
Analýza ST segmentu:
Analýza ST segmentu na 3 kanáloch. Zobrazenie ST úrovne a sklonu.
Užívateľsky nastaviteľné meracie body a prahy pre detekciu.
Reanalýza odchýlok a sklonu v celom zázname alebo jeho častiach.
 
Variabilita srdcovej frekvencie:
Analýza a zhodnotenie R-R intervalu. Histogramy s kompletnou štatistickou analýzou. Výber časového úseku so zvýšeným rozlíšením. Voliteľný začiatok a koniec analýzy, možnosť výberu z EKG, trendov alebo tabuliek. Filter komplexov pre všetky komplexy, ektopické a kombinácie. Štatistika zahŕňa nasledovné parametre: SDNN, SDNN index, SDANN index, r-MSSD a PNN50
 
Spektrálna analýza variability srdcovej frekvencie:
Spektrálna analýza využíva FFT a/alebo automatickú regresiu. 3 Dimenzionálne zobrazenie dát. HRV parametre z časovej a frekvenčnej analýzy sú zobrazované ako trendy alebo tabuľky.
 
Atriálna analýza:
Analýza P-R intervalu a jeho vizualizácia pre celý záznam umožnuje jednoduché a efektívne sledovanie zmien v atriálnej aktivite. Zmeny v P-R intervale ako aj atriálnu fibriláciu je možné detekovať vizuálne jedným pohľadom pre celý 24h záznam.
 
ECHOView:
Jedinečné grafické zobrazenie full disclosure záznamu pre rýchlu detekci akýchkoľvek abnormalít v QRS komplexe. Jedným pohľadom je možné analyzovať niekoľko hodín záznamu na jednej obrazovke.    
 
Analýza kardiostimulátora:
Analýza vzťahov medzi impulzmi kardiostimulátora a komplexami, zahŕňajúca dvojkomorovú bi-polárnu stimuláciu. Histogramy a tabuľkové sumáry indikujúce počet normálnych a stimulovaných úderov a všetky chyby stimulácie.
 
Sledovanie a detekcia apnoe (so záznamníkom AR12plus): 
Sledovanie zmien amplitúdy QRS komplexu umožňuje sledovať dychovú frekvenciu a zástavy dýchania bez akéhokoľvek nepohodlia pre pacienta (masky a pod...)

Produkty