CS-200 Office

CS-200 Office

Výrobca: Schiller

CS-200 Office je kompaktný, prenosný a od elektrickej siete plne nezávislý 12-kanálový EKG prístroj. Vďaka integrovanej technológii Bluetooth prístroj nepotrebuje káblové spojenie medzi vyšetrovacím lôžkom a počítačom, dostupná je aj verzia s pripojením cez USB kábel.

Vďaka vylúčeniu káblového spojenia poskytuje MS-12 blue väčšiu slobodu pohybu a redukuje artefakty v EKG signále. Kompaktné rozmery prístroja uľahčujú manipuláciu a zvyšujú komfrot pacienta.

Integrovaný OLED displej poskytuje informácie o kvalite EKG signálu, kontakte elektród, stave batérie a silu Bluetooth signálu.

Štandardné softvérové opcie:

  • kľudové EKG
  • záťažové EKG
  • interpretácia a rozmeranie kľudového EKG signálu

Voliteľné softvérové opcie:

  • ETM Sport – Seattle kritéria pre diagnostiku kľudového EKG záznamu atlétov a športovcov
  • 3D vektorové zobrazenie kľudového EKG

Produkty