Cardiovit AT-10plus

Cardiovit AT-10plus

Výrobca: schiller

Komplexná odpoveď na požiadavky modernej EKG stanice

AT-10 plus kombinuje základy elektrokardiografie s výhodami výpočtovej techniky. Ponúka všetky funkcie vysokokvalitného 12-kanálového EKG a zároveň integruje parametre komplexnej diagnostickej stanice:

 • EKG stanica pre klinickú či bežnú prax
 • Ergometrická stanica spĺňajúca najvyššie nároky
 • Mobilný EKG terminál pre záznam EKG v teréne
 • Kardiopulmonárna diagnostická stanica pre pracovné lekárstvo

Dôležité parametre AT-10 plus:

 • Kompaktný laptop dizajn
 • Membránová ľahko čistitelná klávesnica
 • Farebný displej s vysokým rozlíšením
 • Možnosť zobrazenia 13 EKG zvodov na obrazovke
 • Integrovaná 12-kanálová termotlačiareň
 • Detekcia kardiostimulátora
 • Akumulátor pre mobilné použitie
 • Rozmeranie kľudového EKG
 • Čítačka čiarového kódu
 • Prenos dát do PC alebo informačného systému
 • Obojsmerný prenos pacientských dát
 • VGA výstup pre pripojenie externého monitora
 • QRS trigger výstup

CARDIOVIT AT-10 plus môže byť doplnený o rôzne softvérové opcie tak, aby efektívne spĺňal individuálne požiadavky:

 • Interpretácia kľudového EKG pre deti a dospelých
 • Softvér pre odporučenie antitrombolityckej medikácie (Trombolýza)
 • EXEC ergometrický softvér (plne automatizovaná ergometria, spriemerovane komplexy, ST rozmeranie, záznam rytmu)
 • Spirometrický softvér
 • Softvér pre rozmeranie impulzov kardiostimulátora

Produkty