Cardiovit CS-200

Cardiovit CS-200

Výrobca: schiller

Modulárne diagnostické pracovisko

Integrovaný prístroj pre diagnostiku a manažment kardiálnych ochorení. Systém slúži na presné meranie kardiologického vyšetrenia-kľudového aj záťažového.Všetky merané parametre EKG sú prehľadne zobrazené na monitore.

 • modulárne diagnostické pracovisko pre telovýchovné lekárstvo,
 • 12 (dvanásť)-kanálový EKG modul pripojený na PC
 • automatické meranie amplitúd, intervalov, osí s možnosťou editovania,
 • data management systém vrátane validácie a on-line editovania,
 • ergometria, plnoautomatické záťažové EKG,
 • full disclosure záznam ergometrie,
 • detekcia kardiostimulátora,
 • dokumentácia dlhodobého záznamu rytmu,
 • voliteľné lepiace alebo prísavné elektródy,
 • bezpečnosť pacienta cez optické oddelenie 4000 (štyritisíc)V,
 • samostatné používanie a sledovanie EKG,
 • vyhodnotenie EKG,
 • zobrazenie na milimetrovom rastri,
 • meranie ST - segmentu na všetkých kanáloch, voliteľný výdaj ST – stredných hodnôt alebo farebný prehľad ST – zmien,
 • funkcia zväčšenia QRS – komplex až 10 (desať) – krát,
 • QT – disperzia,
 • RS 232 (dvestotridsaťdva) a paralelný interface,
 • interface pre ergometer alebo bežiaci pás,
 • DC vstup a výstup,
 • QRS Trigger výstup,
 • licencia Windows,
 • miesto pre pripojenie sieťovej karty,
 • zálohový núdzový zdroj do 3 (troch) minút,
 • protokoly na tlačiareň,
 • tlač na termopapier alebo na PC tlačiareň
 • integrovaný prístrojový vozík s antistatickou úpravou, odkladacími zásuvkami pre príslušenstvo, miesto pre tlačiareň, možnosť integrovania samoprísavného systému elektród.

Možnosť rozšíriť o nasledovné moduly:

 • modul pre meranie kardiostimulátora,
 • modul pre analýzu neskorých potenciálov,
 • modul pre vektogardiografiu,
 • 24 (dvadsaťštyri) hodinový EKG holter,
 • Ergospirometriu s príslušenstvom
 • Spirometria

Pripojenie iných prístrojov

 • riadenie záťaže ergometrov a čítanie záťaže a rýchlosti, analóg alebo digital
 • riadenie rýchlosti a sklonu bežiacich chodníkov, analóg alebo digital
 • čítanie systolického a diastolického tlaku a diaľkové spúšťanie merača krvného tlaku

Produkty