ERS Ergoline Reha System

ERS Ergoline Reha System

Výrobca: ergoline

ERS
Ergoline Reha System (ERS) predstavuje rehabilitačné-tréningové pracovisko.
ERS umožňuje systematicky prevádzať tréning pacientov na ergometri alebo bežiacom páse pod llekárskym dohľadom. Pacienti rehabilitujú na ergometroch samostatne alebo v skupinách.

Vďaka ERS sú pacientom individuálne nastavené parametre kardiovaskulárneho tréningu z centrálnej riadiacej jednotky: záťaž, doba a typ tréningu, alarmy… V priebehu tréningu riadiaca jednotka umožňuje sledovať okamžité hodnoty EKG, SF, tlaku krvi, SpO2 a ďalších hodnôt všetkých pacientov. Po skončení tréningu sú tieto hodnoty pre ďalšie účely uložené do pamäti v tabuľkovej
i grafickej podobe. Porovnaním dosahovaných hodnôt v jednotlivých tréningoch umožňuje ERS poukázateľne dokumentovať úspešnosť a prínos rehabilitácie.
K systému ERS sa dajú pripojiť všetky typy záťažových ergometrov Ergoline, vrátane bežiaceho pásu.

  • ovládanie až 16 ergometrov
  • automatické riadenie záťaže a meranie krvného tlaku
  • kontinuálne zobrazenie a záznam EKG, SF, tlak krvi, SpO2
  • individuálne definovanie zahrievacej a zotavovacej fázy pre každého pacienta
  • tréningové formy: konštantný pulz, konštantná záťaž, intervalový tréning
  • pacientska databáza, kompletná dokumentácia priebehu tréningov, porovnanie výsledkov tréningu s hodnotami z predchádzajúcich tréningov, dokumentácia priebehu rehabilitácie
  • konfigurovateľné protokoly, tlačové výstupy a správy
     

Produkty