SOMNOvent CR

SOMNOvent CR

Výrobca: weinmann

Riešenie pre pacientov s poruchami srdcovej činnosti

Prístroj SOMNOvent CR (CR = Cardio-Respiratory) je určený pre pacientov s Cheyne-Stokes respiráciou a centrálnou, zmiešanou alebo komplexnou spánkovou apnoe. Dýchanie pacienta je stabilizované Anti-Cyklickou Modulovanou Ventiláciou (ACMV), známou aj ako Adaptívna ServoVentilácia (ASV).

Automatická záložná frekvencia dýchania Prio S predchádza centrálnym apnoe a chráni pacienta pred desaturáciou. Automatická technológia TriLevel zabezpečuje dynamické nastavenie tlaku na základe reakcie dýchania a eliminuje obštrukcie. Vysoká úroveň automatizácie urýchľuje a zjednodušuje nastavenie a titráciu.

Hlavné parametre SOMNOvent CR

Komfortná terapia

 • technológia TriLevel v kombinácii s Anti-Cyklickou Modulovanou Ventiláciou (ACMV) poskytuje najvyššiu efektivitu terapie s 3 úrovňami tlaku (IPAP, DPAP and EEPAP) s automatickým nastavením podľa potreby pacienta.
 • WMtrak technológia: automatický trigger zaručuje optimálnu synchronizáciu medzi dýchaním pacienta a prístrojom.
 • vysoká úroveň komfortu vďaka Softstart a Autostart

Jednoduchá obsluha

 • vysoká úroveň automatizácie urýchľuje a zjednodušuje nastavenie a titráciu
 • prezentácia kompletných dát terapie
 • nastavenie z PC pomocou SOMNOadjust alebo PC softvéru WEINMANNsupport

Bezpečnosť

 • záložná frekvencia dýchania
  - inovatívna automatická záložná frekvencia Prio S (S = spontaneous) chráni pacienta pred desaturáciou a poskytujepodporu počas spontánneho dýchania alebo ... poskytuje prednastavenú záložnú frekvenciu dýchania
 • indikátor netesnosti masky
 • test tesnosti masky

Produkty