VENTIlogic plus

VENTIlogic plus

Výrobca: weinmann

Život udržujúci domáci mechanický ventilátor pre všetky typy pacientskych okruhov

VENTIlogic Plus je inovatívny domáci mechanický ventilátor. Je vybavený integrovaným dobíjateľným akumulátorom s výdržou 4h a môže byť použitý na život udržujúcu invazívnu alebo neinvazívnu ventiláciu.

VENTIlogic Plus umožňuje použitie nasledovných typov pacientskych okruhov (únikový okruh a jednohadicový okruh s pacientskym ventilom).

VENTIlogic Plus s SpO2 modulom meria a zobrazuje priamo na displeji prístroja saturáciu kyslíkom a pulznú frekvenciu.

Náustková ventilácia (MPV)
Cieľová skupina pacientov:

Neuromuskulárny pacienti, napríklad Duchene, ALS, kyfoskoliózy, spinálna svalová atrofia

 

Hlavné výhody MPV ventilácie

 • Maximálna voľnosť pohybu
 • Zjednodušenie hovorenia a príjmania stravy
 • Zníženie problémov spojenými s ostatnými ventilačnými prístupmi ako napr. infekcie, reštrikcie pri hovorení a príjmaní stravy, iné
 • Celkové zvýšenie komfortu a kvality života v rámci DUPV

3 predkonfigurované programy

Lekár môže uložiť 3 prednastavené konfigurácie ventilačných parametrov pre rôzne situácie a stavy pacienta. Lekár alebo pacient môže prepnúť aktívny program jedným na to určeným tlačidlom.

Ventilačné režimy

 • únikovým okruhom sú dostupné nasledovné ventilačné režimy: CPAP, S, T, ST, MPV
 • ventilovým okruhom su dostupné nasledovné ventilačné  režimy: PSV, PCV, aPCV, SIMV, VCV a aVCV, MPV

Trigger

 • Citlivý trigger prietoku s potlačením artefaktov
 • Nízka doba odozvy triggra minimalizuje prácu dýchacích svalov pacienta
 • Automatická kompenzácia okolitej teploty a tlaku vzduchu: Meranie prietoku nie je ovplyvnené zmenami  podmienok prostredia

Monitorovacie funkcie

 • Numerická a/alebo grafická prezentácia tlaku, prietoku a objemu.
 • Priemerné hodnoty všetkých ventilačných parametrov
 • PV a FV slučky

Pamäť histórie alarmov

 • Špeciálne terapeutické funkcie
 • AirTrap Control
 • Trigger lockout
 • Expiratory pressure ramp

VENTIviews
PC softvér pre ventilátory Weinmann umožňuje zobrazenie a analýzu parametrov terapie a ich archiváciu.

LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver)

 • Podpora odkašlania hlienov v prípade neuromuskulárnych ochorení
 • Podpora mobilizácie sekrétov pomocou hlbokej insulfácie
 • Možnosť použitia vo všetkých ventilačných režimoch, nezávisle od ventilácie

Kompenzácia objemu
Automatická regulácia cieľového objemu s nastaviteľnou rýchlosťou reakcie. Výber rýchlosti reakcie a zmeny tlaku je možné vykonať precízne nastavenie požadovaného cieľového objemu. Zariadenie automaticky reguluje parametre na dosiahnutie precíznej hodnoty cieľového tlaku.

Turbína

 • Vysoko dynamický systém s prietokom max. 300 l/min.
 • Nízka úroveň hluku (približne 28 dB(A) pri 10 hPa)

Alarmy

 • 3 úrovne priority alarmov
 • Vysoko viditeľné okno alarmov pre vizuálnu orientáciu
 • Zvuková signalizácia alarmu

SpO2 modul

 • Meranie pulznej frekvencie a saturácie kyslíkom priamo v prístroji
 • Hodnoty sa zobrazujú priamo na displeji prístroja a sú automaticky a pravidelne ukladané na SD kartu

Produkty