Thermo 500

Thermo 500

Výrobca: gymnauniphy

THERMO 500 (20014837)

Dvojkanálový prístroj pre krátkovlnnú terapiu s možnosťou termickej a atermickej aplikácie.

Vrátane:

 • 1ks 20014838 Elektródové rameno pre THERMO 500
 • 1ks 20014839 Kábel pre thermoplódu THERMO 500
 • 1ks 20014840 Thermoplóda priem. 14cm THERMO 500

Najdôležitejšími charakteristikami sú:

 • 38 indikácií
 • možnosť naprogramovania 50 programov
 • štandardný módus pre jednoduché a rýchle spustenie prístroja
 • špeciálna termoplóda garantuje optimálnu hĺbku efektu
 • možnosť liečby dvoch aplikácií zároveň
 • optimalizácia liečby pomocou kontrolky kontaktu

Technické parametre

 • Špičková kapacita: 200 Watt
 • Priemerná kapacita: 40 Watt/kanál (2 kanály) 70 Watt/1 kanál, 14 cm elektróda
 • Pulzná šírka: 65 - 400 us (nastaviteľná pre každý kanál)
 • Frekvencia opakovania pulzu: 25 - 500 Hz (2 kanály) 25 - 875 Hz (1 kanál) (spoločná pre oba kanály)
 • Čas liečby: 0 - 60 min (spoločný pre oba kanály)

Voliteľné príslušenstvo

 • 20014838
  Elektródové rameno pre THERMO 500
 • 20014839
  Kábel pre thermoplódu THERMO 500
 • 20014840
  Thermoplóda priem. 14cm THERMO 500

Produkty