Riešenia pre chrbticu starších pacientov

Riešenia pre chrbticu starších pacientov

Výrobca: alphatec

Expandovateľná transpedikulárna skrutka pre zlepšenie fixácie v mechanicky náročných konštrukciách

 

Nový štandard v možnostiach riešení vertebrálnych kompresívnych fraktúr tiel stavcov (VCF)

 


Mininvazívne Non-Fusion riešenie pre lumbálnu stenózu
 

 

 

Produkty