Kontakt

EGAMED, spol. s r. o.
922 31 Ratnovce č.4
Tel.: 033 – 7744 907–908
Fax: 033 – 7744 911
E-mail: egamed@egamed.sk
www.egamed.sk

IČO: 00613606
DIČ: 2020395201
IČ DPH: SK2020395201
VÚB Piešťany, 86805-212/0200
Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T dňa 21.3.1991
 

Servis

Ratnovce
Ratnovce č. 4
922 31 Ratnovce
tel.: 033/77 449 07–08
fax: 033/77 44 911
e-mail: egamed@egamed.sk

Bratislava

tel.: 02/44 633 667
mob.: 0903/792 711
fax: 02/44 633 668
e-mail: lipcsey@egamed.sk

Košice

tel.: 055/62 51 756
fax: 055/72 98 456
mob.: 0903/ 277 305
e-mail: podracky@egamed.sk


Zvolen

tel./fax: 045/55 24 323

mob.: 0903/ 906 760
e-mail: vician@egamed.sk

Všeobecné servisné podmienky