Cardiovit AT-102plus

Cardiovit AT-102plus

Výrobca: Schiller

12 kanálový, mikroprocesorom riadený elektrokardiograf, s možnosťou integrácie do nemocničného informačného systému pomocou GPRS, LAN alebo WLAN/Wifi a exportom dát do formátov XML, DICOM alebo PDF.

Štandardná dodávka obsahuje:

SOFTVÉR:

 • SCHILLER softvér  pre záznam kľudového EKG
 • SCHILLER softvér pre rozmeranie kľudového EKG s detailnou tabuľkou rozmeraných parametrov
 • detekcia kardiostimulátora
 • full-disclosure záznam max. 5 minút 12-zvodového EKG
 • pamäť pre 350 EKG záznamov
 • zobrazenie 12 zvodov na obrazovke v nasledovných formátoch: 3, 6, 2x6, 4x3, 4x3+1R a 1x12

Filtre:

 •  SBS SCHILLER stabilizátor baseline
 •  sieťový filter 50/60Hz (SPF)
 •  SSF SCHILLER vyhladzovací filter
 •  SMF SCHILLER filter svalového trasu

štandardné zvody:

 • I, II, III, aVR, aVL,
 • V1, V2, V3, V4, V5, V6, s možnosťou rozšírenia o V3R, V4R,
 • V5R, V7, V8, V9

HARDVÉR:

 • 12-kanálová termotlačiareň s vysokým rozlíšením
 • 8.4" farebný LCD displej, odolný voči prachu a vode
 • vode a prachu odolná klávesnica s jednoduchým čistením a dezinfekciou
 • LAN projenie
 • interná nabíjateľná batéria pre prácu mimo elektrickú sieť
 • možnosť pripojenia skenera čiarového kódu pre vloženie pacientskch dát
 • RS-232 rozhranie pre pripojenie spirometrického snímača SP-250 alebo SP-260

Produkty