Cardiovit CS-200

Cardiovit CS-200

Výrobca: Schiller

Modulárne diagnostické pracovisko

Zariadenie spĺňa najvyššie nároky funkčnej diagnostiky na interných klinikách a telovýchovnom lekárstve.

  • integrovaná termotlačiareň s 12-kanálovým výpisom
  • program pre automatické riadenie záťažového testu
  • analýza a rozmeranie EKG krivky
  • kompletný 12-zvodový záznam záťažového testu s reanalýzou

Možnosť rozšírenia

  • rozšírenie o holter monitorovanie, spirometriu a ergospirometriu
  • neskoré komorové potenciály
  • analýza funkcie kardiostimulátora
  • vektor kardiografia

Produkty