SOMNOcheck micro CARDIO NOVINKA!

SOMNOcheck micro CARDIO NOVINKA!

Výrobca: Weinmann

SOMNOcheck micro CARDIO, je zariadenie určené pre spánkový screening predovšetkým v kľude domáceho prostredia.
 
Domáce prostredie prispieva k objektivizácií záznamu priebehu spánku, ako aj možných kardiovaskulárnych problémov, ktoré môžu mať súvislosť s Vašimi poruchami spánku.
 
Zariadenie Vám pre účely základnej diagnostiky porúch Vášho spánku zapožičiame a doručíme po dohode s Vami, k Vám domov.
 
  
Zariadenie SOMNOcheck micro CARDIO si pre účely záznamu spánku u Vás doma upevníte na zápästie, nasadíte si na prst senzor pre snímanie pulznej oximetrie počas spánku, k prístroju pripevníte hadičku pre snímanie Vášho dychu počas spánku, tak, ako to bude uvedené v návode na obsluhu, ktorý obdržíte spolu s prístrojom a jediným tlačidlom prístroj zapnete v čase, keď zaľahnete do postele za účelom nočného spánku.
Ak by ste so zapnutím prístroja mali akýkoľvek problé  m zavolajte nám.
 
Info linka: 0911 751 056
 
 
Zariadenie je naprogramované tak, že sa po cca 8 hodinách záznamu automaticky vypne bez Vášho zásahu.
Ráno zariadenie snímete zo zápästia a po dohode s naším pracovníkov zabezpečíme odobratie zariadenia od Vás doma.
Po obdŕžaní zariadenia bude našimi odborníkmi prevedené vyhodnotenie záznamu.
Toto vyhodnotenie Vám bude zaslané v písomnej forme mailom alebo poštou.
Na základe výsledkov vyhodnotenia záznamu Vám odporučíme ďalší postup.
V prípade nemožnosti vyhodnotenia záznamu, z akýchkoľvek dôvodov, bude Vám SOMNOcheck micro CARDIO zariadenie zapožičané znovu na naše náklady.
 
Zariadenie SOMNOcheck micro CARDIO zaznamenáva počas spánku tieto parametre:

● rôzne poruchy spánku

● detekujte centrálne hypoapnoe/hypoapnoe ako aj obštrukčné apnoe

● detekuje nasýtenosť krvi kyslíkom počas spánku

● automatický analyzuje namerané parametre

● rozšíruje diagnostiku spánku o tzv. cardiac risk index, pomocou analýzy pulzovej frekvencie, jej akcelerácie a decelerácie, variability pulzovej frekvencie, elasticity ciev a znaky predsieňovej fibrilácie

● Táto analýza umožňuje vytvoriť index rizika kardiologických problémov (CRI) so základným delením na nízke, stredné, vysoké a veľmi vysoké. Následne, podľa skladby/pomeru jednotlivých rizikových faktorov, ktoré sú výsledkom analýzy, je možné určiť pravdepodobnú príčinu stavu (ochorenie) a odporučiť ďalší postup diagnózy/liečby.

● detekuje Cheyen-Stokes dýchanie

Produkty