PowerCube Diffusion+

PowerCube Diffusion+

Výrobca: ganshorn

Prístroj na funkčné vyšetrenie pľúc.

Merania:

 • spirometria
 • krivka prietok-objem
 • minútová ventilácia
 • funkčný reziduálny objem FRC a reziduálny objem RV meraný HE metódou
 • celková pľúcna kapacita TLC meraná HE metódou
 • difúzna kapacita pomocou CO meraná jednodychovou metódou
 • Plne automatizovaná kontrola všetkých funkcií, signalizácia počas merania
 • Kontinuálne meraná teplota a tlak a ich dynamické BTPS korekcie
 • Kontinuálny monitoring dôležitých kritérii spolupráce pacienta
 • Efektívny asistenčný program pre dospelých a deti
 • Rýchle analyzátory plynov zisťujú hladinu alveolárnych plynov on-line, pri každom výdychu
 • Ultrazvukový analyzátor He a infračervený analyzátor CO bez nutnosti kalibrácie
 • Spôsob vyšetrenia alveolárnych plynov He metódou poskytuje okamžitú jednoznačnú diagnózu prítomnosti možného distribučného problému.
 • Automatické dávkovanie diagnostického plynu bez použitia vaku

Vyhodnocovací software

 • grafické a číselné zobrazenie nameraných údajov
 • asistenčné programy pre kontrolu spolupráce pacienta
 • databáza pacientov a ich vyšetrení s možnosťou vyhľadávania v databáze
 • pre každého pacienta sa uchovávajú všetky číselné aj grafické namerané hodnoty
 • možnosť spätného vyhľadávania pacientov s prehľadným zoznamom vyšetrení a ich neskoršie spracovanie a  tlač
 • program pre provokačné testy
 • tvorba výstupných protokolov na obrazovku a pre tlač
 • uchovávanie trendov zvolených parametrov pre každého pacienta
 • možnosť pre/post porovnania ľubovolných dvoch meraní
 • možnosť výberu  tabuliek prediktívnych hodnôt
 • široké užívateľské nastavenia parametrov programu (grafické a číselné vyhodnocovania, výstupné protokoly, vlastné texty...)
 • plne automatická kalibrácia všetkých častí prístroja
 • jednoduchá obsluha a plne grafické rozhranie pod operačným systémom Windows
 • kompletná PC vyhodnocovacia stanica

Merané a odvodené parametre:

 • Spirometria: Vcmax, IRV, ERV, VT,VCin,VCex, IC, f, MV, ti/te, ti, te, tges
 • Prietok/Objem:FVCex, FVCin, FEV0,5-FEV3, MEF25-MEF75, MEF 25/75, MEF 78/85, MEF 75-50/50-25,  PEF, MIF 25-MIF75, FIV0,5-FIV3, PIF a ďalšie odvodené parametre
 • Minútová ventilácia MV
 • Difúzna kapacita a pľúcne objemy:TLCO, TLC-He, FRC-He, RV-He, FRC/TLC-He, RV/TLC-He a ďalšie odvodené  parametre

Produkty