PowerCube ErgoSpiro

PowerCube ErgoSpiro

Výrobca: Ganshorn

Kompaktné ergospirometrické pracovisko pre funkčnú analýzu pľúc, srdca, krvného obehu a látkovej výmeny.

Použitím vysokovýkonných analyzátorov je meranie a analýza zabezpečená pri každom dychu, kalibrácia analyzátorov prebieha automaticky, ako aj stanovenie BTPS ev. korektúry STPD. Ľahké pneumotachosenzory nie sú citlivé na vlhkosť a presné pri meraní za každých podmienok.

Všetky parametre počas meraní je možné sledovať na obrazovke v individuálne zvolenej forme. Pracovisko má možnosť automatického sledovania nastavených hraničných parametrov s alarmovou funkciou, automatické alebo manuálne riadenie záťaže, ľubovoľnú kombináciu sledovania parametrov a širokú škálu doplnení v hardware a software.

Kompletné pracovisko pre diagnostiku pľúc, srdca, krvného obehu a látkovej výmeny ako aj pre plné využitie v športovej, pracovnej a rehabilitačnej medicíne.

Základná charakteristika pracoviska

 • meranie respiračných, metabolických a hemodynamických parametrov v kľude a pri záťaži systémom “Breath by Breath”
 • spirometrické merania počas záťaže s možnosťou ich porovnávania s identickými meraniami v kľude
 • grafické a numerické zobrazenie nameraných parametrov so širokou možnosťou ich kombinácii
 • automatické riadenie ergometrie s možnosťou manuálnych zásahov
 • automatický monitorovací program s alarmovou funkciou pre nastavené hodnoty
 • automatický prepočet anerobných kriviek podľa rôznych kritérií
 • program pre archiváciu a vytváranie databanky pre kompletnú ergospirometriu
 • program pre ukladanie aktuálnych meraných hodnôt podľa individuálnej potreby pre neskoršie spracovanie
 • možnosť pre zadávanie externých údajov systémom “on” a “off line”
 • modul štandardných diagnóz pre automatizované spracovanie
 • možnosť pre vkladanie individuálnych textov s využitím aj modulu štandardných diagnóz
 • možnosť pripojenia na PC-sieť

Základný systém obsahuje

Modul PowerCube ErgoSpiro, malý, kompaktný prístroj vrátane:

 • rýchleho analyzátora plynov
 • systému pre automatickú kalibráciu
 • systému pre adaptáciu prístroja v závislosti,od vonkajšej teploty a tlaku vzduchu senzora
  interfejsov pre on-line prepojenie s PC, EKG, ergometrom a pod.
 • vozík
 • PC riadiaca jednotka, tlačiareň.

Poznámka: Pri zakúpení prístroja firma EGAMED s.r.o. poskytne bezplatne tlakovú nádobu s kalibračným plynom (O2, CO2, N2) na dobu 1 mesiac, po uplynutí tejto doby bude nájom za túto tlakovú nádobu prevedený na zákazníka

Možnosti rozšírenia

 • 150223010
  CO2 Cardiak-Output. Rozšírenie ErgoScope pre stanovenie časového objemu srdca.

Produkty