Humazona

Humazona

Výrobca: Humares

Prístroj Humazona je zariadenie určené pre všetky typy aplikácií ozónoterpiu v lekárskej praxi.

  • LED displej
  • Generátor ozónu: Koncetrácia ozónu nastaviteľná v rozmedzí 0 až 70 mikrogramov/ml
  • Prietok: 300 l/min
  • Nasávanie: 2 l/min
  • Rozmery 28×30x12 cm
  • Váha 3,80 kg

Prístroj je dodavaný vrátena spotrebného materiálu pre všetky typy aplikácií ozónom (ca 10 ošetrení).

Produkty