Humazona ProMedic

Humazona ProMedic

Výrobca: humares

Prístroj Humazon ProMedic je zariadenie určené pre všetky typy aplikácií ozónoterpiu v lekárskej praxi.

  • LED displej
  • Generátor ozónu: Koncetrácia ozónu nastaviteľná v rozmedzí 0 až 80 mikrogramov/ml
  • Prietok: 600 l/min
  • Nasávanie: 6,5 l/min
  • rozmery 42×50x15 cm
  • Váha 7,60 kg
  • Časovač (1 -15 minút) pre plnenie terapeutických vakov

Prístroj je dodavaný vrátena spotrebného materiálu pre všetky typy aplikácií ozónom (cca 10 ošetrení).

Produkty