PowerCube Body+

PowerCube Body+

Výrobca: Ganshorn

Stabilná, zo všetkých strán presklená Al-kabína, ca 940 l vrátane komunikačného systému s pacientom, vhodná aj pre handikapovaných pacientov

 • Riadiaca jednotka vrátane tlačiarne
 • BodyLiveCal-System, patentovaný automatický systém priamej, exaktnej a rýchlej kalibrácie
 • Ultrazvukový spirosenzor bez potreby kalibrácie
 • Plne automatizovaná kontrola všetkých funkcií, signalizácia počas merania
 • AmbientModul, automatický a kontinuálne meraná teplota a tlak a ich dynamické BTPS korekcie
 • Software  LF8 pre analýzu všetkých určených parametrov plethysmografie vč. Spirometrie, prietok/objem.
 • Integrovaná databáza pacientov a archivácia ich meraní
 • Pre/Post porovnanie s monitorovaním trendov /bronchospasanalýza/
 • Kontinuálny monitoring dôležitých kritérii spolupráce pacienta, efektívny asistenčný program pre dospelých a detí
 • Voľne programovateľné protokoly meraní podľa želania zákazníka
 • Možnosť napojenia na nemocničnú sieť, prenos dát.
 • Kompletné príslušenstvo - nosné svorky, náustky, kalibračná pumpa 2 l, mobilný vozík pre riadiacu jednotku, káble.
 • Kompletná PC vyhodnocovacia stanica

Merané a odvodené parametre:

 • Spirometria: Vcmax, IRV, ERV, VT,VCin,VCex, IC, f, MV, ti/te, ti, te, tges
 • Prietok/Objem:FVCex, FVCin, FEV0,5-FEV3, MEF25-MEF75, MEF 25/75, MEF 78/85, MEF 75-50/50-25,  PEF, MIF 25-MIF75, FIV0,5-FIV3, PIF a ďalšie odvodené parametre
 • Minútová ventilácia MV
 • Bodyplethysmografia, meranie rezistenčných a intrathorakálnych objemov pľúc: TGV, RV, TLC, RAWtot, RAWex, RAWin, FRC/TLC, RV/TLC a ďalšie odvodené parametre

Zostavu je možné doplniť a rozšíriť o:

 • CO-difúziu "PowerCube Diffusion+"
 • Bronchoprovokáciu "ProvoJet"

Produkty