CC Flex Stent

CC Flex Stent

Výrobca: Eucatech

CC Flex – PTCA Chrómkobaltový stentový systém pre 0,014“ vodič

 • Typ dizajna: Vyrezávaná trubka, otvorená bunková štruktúra s 3 spojeniami na kruhový segment
 • Detail dizajnu: 9 Zig-zag elementov
 • Materiál: Chrómkobalt
 • Škála roztiahnutia: 2.25 – 4.0 mm
 • Hrúbka konštrukcie: 0.0027” (69 µm )
 • Šírka konštrukcie (Hlavný segment): 0.0030” (76 µm)
 • Šírka konštrukcie (Prepojenie): 0.0026” (66 µm)
 • Skrátenie: < 2 %
 • Spätný účinok: < 5 %
 • Kovové pokrytie: ~ 25 %
 • Pozdĺžna ohybnosť: excelentná
 • Profil prierezu: 0,036“ ( 0,92mm )
 • Vodiaci katéter: 5 F
 • Využiteľná dĺžka katétra: 138 cm
 • Dĺžka priesvitu pre vodič: 27 cm
 • Materiál:
  Balón: zmes polyamidov
  Distálany profil: polyamidová hadička
  Proximálny profil: oceľová trubka s PTFE pokrytím
 • Veľkosť drieku: proximálna / distálna: 1,9F / 2,5 – 2,9 podľa veľkosti balóna

Produkty