euca FD PCI vodič

euca FD PCI vodič

Výrobca: Eucatech

euca FD – PTCA hydrofilný vodič (0,014´)

Charakteristika špičky

  • HF: Vysoko flexibilná
  • F: Flexibilná
  • M: Medium
  • S: Pevná
  • HS: Vysoko pevná
  • STF: Flexibilná, pre podporu stentu

Produkty