Akciová ponuka na EKG Cardiovit AT-102plus

Akciová ponuka na EKG Cardiovit AT-102plus

Výrobca: schiller

Cardiovit AT-102plus

12 kanálový, mikroprocesorom riadený elektrokardiograf,s možnosťou integrácie do nemocničného informačného systému pomocou GPRS, LAN aleboWLAN/Wifi a exportom dát do formátov XML, DICOM alebo PDF.

Štandardná dodávka obsahuje:

SOFTVÉR:

 • SCHILLER softvér pre záznam kľudového EKG
 • SCHILLER softvér pre rozmeranie kľudového EKG s detailnou tabuľkou rozmeraných parametrov
 • detekcia kardiostimulátora
 • full-disclosure záznam max. 5 minút 12-zvodového EKG
 • pamäť pre 350 EKG záznamov
 • zobrazenie 12 zvodov na obrazovke v nasledovných formátoch: 3, 6, 2x6, 4x3, 4x3+1R a 1x12
 • filtre:
  - SBS SCHILLER stabilizátor baseline
  - sieťový filter 50/60Hz (SPF)
  - SSF SCHILLER vyhladzovací filter
  - SMF SCHILLER filter svalového trasu
 • štandardné zvody: I, II, III, aVR, aVL, V1, V2, V3, V4, V5, V6, s možnosťou rozšírenia o V3R, V4R, V5R, V7, V8, V9

HARDVÉR:

 • 12-kanálová termotlačiareň s vysokým rozlíšením
 • 8.4" farebný LCD displej, odolný voči prachu a vode
 • vode a prachu odolná klávesnica s jednoduchým čistením a dezinfekciou
 • LAN projenie
 • interná nabíjateľná batéria pre prácu mimo elektrickú sieť
 • možnosť pripojenia skenera čiarového kódu pre vloženie pacientskch dát
 • RS-232 rozhranie pre pripojenie spirometrického snímača SP-250 alebo SP-260

Produkty