Cera ASD oklúdery

Cera ASD oklúdery

Výrobca: Lifetech Scientific

  • Cera ASD oklúder
  • Cera ASD oklúder multifenestrálny

Cera ASD oklúzor je perkutánny, uzatvárací transkatetrizačný produkt na nechirurgické uzatvorenie defektov predsieňového septa. Cera ASD oklúzory sú samo roztvoriteľné dvojdiskové zariadenia, vytvorené zo siete nitinolových drôtov, vytvarovaných do dvoch plochých diskov a pása medzi nimi.

PET membrána, ktorá je všitá do každého z dvoch plochých diskov a pása medzi nimi,  pomáha uzatvoriť dieru defektu a poskytuje základ pre rast tkaniva okolo oklúzora hneď po jeho aplikovaní.

Všetky metalické štruktúry sú pokryté s nitrid titánom (TIN) pre zlepšenie biokompatibilty. Keramická vrstva minimalizuje koncentráciu iónov nikla v krvi a endokardiu  a zlepšuje elasticitu produktu.

Oklúder s takýmto pokrytím je jemnejší a preto dochádza k rýchlejšej endotelizácii, t.j. prijatiu oklúdera v tele pacienta po jeho implantovaní. Vďaka tejto unikátnej povrchovej štruktúre oklúdera, dochádza k podstatnému zníženiu tvorenia trombov v mieste implantácie oklúdera.

Produkty