Cera VSD oklúdery

Cera VSD oklúdery

Výrobca: Lifetech Scientific

  • Cera VSD oklúder muskulárny
  • Cera VSD oklúder symetrický
  • Cera VSD oklúder asymetrický
  • Cera VSD oklúder excentrický

Cera VSD oklúdery sú perkútanne a transkatetrálne produkty určené na nechirurgické uzatváranie defektov komorového septa. Cera VSD okludery sú samo rozťahovacie dvojdiskové produkty, vytvorené zo siete nitinolových drôtov. Dva disky sú spolu spojené s krátkym cylindrickým pásom, ktorý korešponduje s veľkosťou VSD.

Pre zvýšenie schopnosti uzatvorenia defektu a zredukovanie reziduálnych skratov, disky a pás sú vyplnené ePTFE membránami. Nitinolový skelet je pokrytý biologicko-keramickým pokrytím pre zlepšenie biokompatibility. Keramické pokrytie znižuje elektrochemickú eróziu a koncentráciu iónov nikla v krvi a endokardiu.

Vysoká biokompatibilita biologicko-keramického pokrytia napomáha lepšej a rýchlejšej endotelizácii produktu a teda prijatia oklúdera v tele pacienta. Vďaka tejto unikátnej povrchovej štruktúre oklúdera, dochádza k podstatnému zníženiu tvorenia trombov v mieste implantácie oklúdera.

Produkty