CNS Task Force System

CNS Task Force System

Výrobca:

Task Force® Monitor (1405001)

Neinvazívne hemodynamické monitorovanie

 • Beat-to-beat krvný tlak
 • Beat-to-beat výdaj srdca a cardiac output
 • On-line a real time záznam vagal a sympatetického tonusu odvodeného zo srdcovej frekvencie a variability krvného tlaku
 • On-line a real time záznam citlivosti baroreflexu
 • On-line meranie celkovej periferálnej rezistencie
 • Absolútne hodnoty beat-to-beat krvného tlaku sú korigované s hodnotami nameranými oscilometrickou metódou z artérie.
 • Všetky analýzy sú prevádzané on-line a v reálnom čase.
 • Kompaktný design

Task Force® Monitor je neinvazívny, diagnostický monitorovací systém, ktorý monitoruje a nahráva všetky relevantné hemodynamické parametre zahŕňajúce srdcovú frekvenciu (HR), výdaj srdca (SV), cardiac output (CO), krvný tlak (BP), celkovú periferálnu rezistenciu (TPRI), sensitivitu baroreflexu (BRRS), sympatetický tónus atď. pre pacienta veľmi komfortným spôsobom. Všetky parametre sú zaznamenávané v reálnom čase, beat-to-beat a sú zobrazované ich analógové a numerické hodnoty.

Oblasti použitia

 • Bezvedomie - stanovenie podľa direktív (ESC, ACC, atď)
 • Neuropatia - včasná diagnostika a vyhodnotenie
 • Kardiostimulátor - nastavenie a terapeutické sledovanie
 • Vasoaktívne lieky - vyhodnotenie odozvy
 • Hypertenzia - stanovenie základnej príčiny a sledovanie terapie
 • Pracovné lekárstvo - stanovenie kondície
 • Dialýza - hemodynamické monitorovanie
 • Farmaceutický výskum - vyhodnocovanie hemodynamických efektov
 • Športová medicína - záťažové testy a kondičný tréning

Systém kombinuje 4 metódy merania

 • kontinuálne (beat-to-beat) meranie neinvazívneho krvného tlaku
 • impedančná kardiografia (pre meranie SV a CO)
 • 6 kanálové EKG s vysokým rozlíšením
 • meranie neinvazívneho krvného tlaku oscilačnou metódou

Task Force® Monitor umožňuje prehľad komplexných vzťahov medzi rôznymi parametrami. Vďaka kontinuálnej real-time analýzy srdcovej frekvencie a variability krvného tlaku poskytuje systém pohľad do krátkodobých regulačných mechanizmov.

Toto umožňuje nielen vyhodnotenie funkcii kardiovaskulárneho systému, ale aj jeho autonómnej regulácie.

Metódy merania

Kontinuálne meranie krvného tlaku. Kontinuálny (beat-to-beat) krvný tlak je zaznamenávaný z prsta. Prietok krvi je meraný na základe intenzity svetla prechádzajúceho cez prst. Prst je stlačený nafukovacou manžetou, takže prietok krvi je nezávislý od oscilácii krvného tlaku a je konštantný a lineárny. Kvoli zachovaniu konštantného prietoku krvi je tlak v manžete regulovaný v závislosti od krvného tlaku v artérii.

Oscilometrické meranie krvného tlaku. Absolútne hodnoty krvného tlaku sú merané na veľkej artérii pomocou oscilometrickej metódy s manžetou umiestnenou na ramene protiľahlom k ruke, kde sa meria kontinuálny tlak krvi. Tieto hodnoty sú tiež použité na kalibráciu merania kontinuálneho krvnéhop tlaku.
Impedančná kardiografia. Impedančná kardiografia (ICG) je zaznamenávaná pomocou 3 špeciálnych elektród. Jedna elektróda je umiestnená na krku, ďalšie dve na hrudníku. Do tela je aplikovaný konštantný vysokofrekvenčný prúd a sú snímané jeho zmeny spôsobené objemom krvi vytlačenej zo srdca.

Electrokardiogram. 6 kanálové EKG (Eindhoven I, II, III a Goldberger I, II, III) je zaznamenávané pomocou 4 EKG samolepiacich elektród. Vysoká vzorkovacia frekvencia EKG signálu umožňuje presnú kalkuláciu RR intervalu, RR variability (spektrálnej) ako aj citlivosť baroreflexu.

Produkty