Tandem

Tandem

Výrobca: CELONOVA® Biosciences

Tandem mikrosféry firmy CELONOVA® Biosciences (USA): absolútne šetrný, neinvazívny spôsob zmenšenia až odstránenia nádorov a nežiaducich myómov v tele pacienta za pomoci mikrosfér schopných absorbovať do svojich štruktúr liečivo Doxorubicin a/alebo Irinotekan. Po zavedení mikrosfér s obsiahnutým liečivom do miesta určenia, pôsobí liečivo iba na samotný karcinóm a eliminuje tak nežiaduce účinky spojené so systémovým podaním chemoterapeutík. Mikrosféry upchávajú vaskulatúry vyživujúce karcinóm.

Produkt je určený na embolizáciu hepatocelulárnych a kolorektálnych karcinómov.

Dostupné veľkosti: 40 µm, 75 µm a 100 µm

Dostupné objemy: 2ml a 3ml

Tandem je naplniteľný buď liečivom Doxorubicin (na HCC, karcinóm pečene) alebo Irinotekan (na CRC, kolorektálny karcinóm).
50mg liečiva je aplikovaných na 1ml mikrosfér. Teda 100mg lieku na 2ml Tandem alebo 150mg lieku na 3ml Tandem. Tandem absorbuje väčšie množstvo lieku ako konkurenčné embolické produkty, bez ohrozenia integrity samotnej mikrosféry a teda aj zvyšuje úspešnosť liečby.

Tandem mikrosféry nestrácajú svoju veľkosť/diameter po naplnení jedným z dvoch vyššie uvedených liečiv a zachovávajú si 100% svojej pôvodnej veľkosti.

Doxorubicin je difudovaný do mikrosfér za 60min a Irinotekan za 30min.

Mikrosféry v Tandem sú Embozene mikrosféry (s upraveným povrchom pre absorbciu lieku), ktoré majú všetky výhody mikrosfér Embozene.

Po aplikácií Tandem do miesta karcinómu, sa môžu ďalej aplikovať Embozene mikrosféry (zvyčajne väčší priemer ako už použitý priemer mikrosfér Tandem) až do úplného uzavretia všetkých ciev vyživujúcich karcinóm.

Produkty