Narcotrend

Narcotrend

Výrobca: schiller

EEG monitor pre operačné sály a jednotky intenzívnej starostlivosti

Optimizácia anestézie a sedatívnych liekov

 • individuálne dávkovanie anestetík a narkotík
 • prevencia nedostatočného bezvedomia počas operácie
 • prevencia zbytočne hlbokej anestézie
 • redukcia vedľajších neželaných účinkov
 • skoré rozpoznanie potencionálne nebezpečných situácii

Ekonomický prínos

 • šetrenie anestetikami
 • skrátenie času prebúdzania
 • prevencia zbytočne dlhého pobytu na jednotke intenzívnej starostlivosti

Špecifikácia

 • automatická klasifikácia EEG signálu pre intravenózne a inhalačné anestetiká, EEG index
 • rozpoznanie artefaktov
 • jednoduchá obsluha pomocou dotykového displeja
 • kontinuálne testovanie kontaktu elektród pre zabezpečenie vysokej kvality EEG signálu
 • variabilné umiestnenie elektród
 • rozhranie pre pripojenie externých monitorov
 • dokumentácia EEG záznamu

2 verzie

 • 1-kanálová versia pre záznam EEG počas všeobecnej anestézie
 • 2-kanálová verzia napr. pre porovnanie obidvoch hemisfér počas chirurgického výkonu

Nízke prevádzkové náklady

 • môžu byt použite štandardné EKG ako aj ihlové elektródy

Produkty