SpiroScout

SpiroScout

Výrobca: ganshorn

SpiroScout

Pľúcne funkčné testovanie pomocou ultrazvuku-nová dimenzia súčasného merania spirometrie a dýchaných plynov.

 • kompletné pľúcne diagnostické pracovisko založené na ultrazvukovej technológii firmy Ganshorn
 • presné určenie všetkých spirometrických parametrov
 • súčasné meranie prietoku a hustoty vzduchu umožňuje získať informáciu o objeme/prietoku
  a výmene plynov z jedného merania
 • jednorazové náustky eliminujú používanie bakteriálnych filtrov a čistenie
 • bez nutnosti kalibrácie
 • bez nutnosti externého napájania
 • pripojenie/napájanie cez USB rozhranie

Základné prevedenie poskytuje kompletne spirometrické vyšetrenie

 • spirometria a prietok/objem
 • pre/post porovnania - ronchospasanalýzu
 • monitoring provokačných testov
 • spracovávanie nameraných dát a ich trendov pre každého pacienta
 • archiváciu a spracovávanie všetkých pacientských a klinických dát o pacientoch
 • diagnostické a servisné pomocné programy pre technický a medicínsky Personál s možnosťou individuálnej úpravy požadovaných výstupných dát.

Možnosti rozšírenia o nasledujúce merania, ktoré nie sú závislé na spolupráci pacienta:

 • Capno-Volumetry
 • Emphysema
 • Určenie anatomických a funkčných mŕtvych objemov

Ďalšie možnosti rozšírenia

 • Rhinomanometria

Produkty