SOMNOcheck micro

SOMNOcheck micro

Výrobca: weinmann

Zjednodušený screening v domácom prostredí

SOMNOcheck micro je malé zariadenie s jednoduchou obsluhou, ktoré poskytuje spánkový screening s použitím inovatívnej metódy Pulse Wave Analysis (PWA).
Po skončení záznamu, SOMNOcheck micro prezentuje nálezy na displeji bez potreby prenosu do PC. Zhodnotenie rizika je prezentované systémom farieb semaforu a následne su k dispozícii detailné výsledky spánkovej analýzy.

Hlavné parametre SOMNOcheck micro:

  • jednoduchá a rýchla identifikácia pacienta so zvýšeným rizikom porúch dýchania počas spánku (Sleep-Disordered Breathing-SDB)
  • diferencované nálezy pre zhodnotenie špecialistom
  • prvé malé diagnostické zariadenie s upevením na zápästie ktoré detekuje centrálnu apnoe/hypoapnoe
  • spoľahlivá analýza: senzitivita 96.2 %, špecificita 91.7 %
  • jednoduchá prezentácia systémom farieb semaforu pre rýchlu intepretáciu
  • obsluha jedným tlačidlom: jednoduchý prístup k detailným výsledkom
  • funkčná kontrola prostredníctvom online zobrazenia pulzu a respirácie
  • automatická analýza nameraných parametrov
  • rýchla a jednoduchá tvorba reportov

Produkty