ClearVue 350

ClearVue 350

Výrobca: philips

Ponúkame Vám najnovší ultrazvukový prístroj ClearVue 350 od firmy Philips Healthcare

Základné parametre

 • Širokopásmové sondy a širokopásmový tvarovač signálu (beamformer)
 • Nová „Active Array“ technológia – spracovanie signálu priamo v sonde
 • Špeciálny plochý 17“ LCD displej s rozlíšením 1280x1024
 • Zobrazovací displej prístroja je umiestnený na ramene, otočný a sklopitelný o 90°
 • Frekvenčný rozsah prístroja 1-15 MHz,
 • 32,768 prijímacích a vysielacích digitálnych kanálov na jeden snímok,
 • Dynamický rozsah 170 dB,
 • Akvizičná rýchlosť až 1128 obrázkov/ sekundu
 • Počet aktívne zapojiteľných sond – 3,
 • Elektronické prepínanie medzi sondami,
 • 2D dynamická focusácia s vysokou citlivosťou
 • Hmotnosť prístroja iba 52 kg
 • Rýchle zapnutie prístroja
 • Fixný ovládaci panel s alfanumerickou klávesnicou, osveltenie panela
 • Spotreba energie iba 300 VA – až o 60% menej ako konkurenčné prístroje

Zobrazovacie režimy a vlastnosti

 • Vysoko kvalitné 2D zobrazenie
 • Farebné mapovanie (CFM)
 • Pulzný Doppler (PW)
 • Kontinuálny Doppler (CW)
 • Kontinuálny meniteľný steering v 2D, farebnom alebo Dopplerovskom režime
 • High PRF Doppler
 • Zobrazenie nízkeho prietoku krvi ( CPA – Color Power Angio režim)
 • Smerové CPA
 • M-mód, farebný M-mód
 • Anatomický M-mód (opcia)
 • Color compare režim
 • Freehand 3D zobrazenie
 • Duálny režim
 • Duplexný a triplexný režim pre B-mód CFM/CPA a PW pre všetky sondy,
 • Harmonické zobrazenie tkaniva
 • Inteligentný Doppler- automatické udržovanie optimálneho uhlu k smeru toku
 • Adaptívny Doppler- automatická zmena frekvencií pri rôznej penetrácií
 • Traperzoidálne zobrazovanie
 • Digitálna slučka , pamäť na minimálne 1200 obrazov
 • Akustický zoom ( 16 násobné zväčšenie)
 • HD zoom
 • XRES- Technika adaptívneho spracovania obrazu umožňujúca zvýraznenie hrán tkanív, redukciu šumu a artefaktov, (opcia)
 • 2D optimalizácia obrazu s možnosťou nastavenia 3 režimov v závislosti od typu pacienta v 2D a Dopplerovskom režíme
 • iScan (opcia) - automatická optimalizácia 2D zobrazenia a Dopplerovskej krivky pomocou stlačenia jedného tlačidlau všetkých sond
 • Možnosť nastavenia LGC a TGC
 • Možnosť post-processingu obrázkov a slučiek v 2D, farebnom a Dopplerovskom režime

Merania

 • možnosť komletných kardiologických, gynekologických, rádiologických (opcia na výber softvéru) meraní v 2D a Dopplerovskom režime
 • B-mód
 • Doppler – manuálne aj automatické kalkulácie Dopplerovskej spektrálnej krivky
 • konfigurovateľnosť ponuky funkcií

Archivácia a komunikácia

 • Integrovaná pracovná databázová stanica s kapacitou 320 GB vrátane softwaru pre uchovávanie obrázkov a slučiek a ich následný export na DVD, USB,
 • Možnosť archivácie a prenosu obrazkov a slučiek vo formátoch BMP, AVI, (možnosť prezerania na PC)
 • 3x USB výstup (jeden umiestnený priamo v ovládacom panely)
 • Možnosť premeriavania z uložených slučiek a obrázkov,
 • Čiernobiela termocitlivá tlačiareň,
 • Možnosť pripojenia externého monitora,
 • DICOM 3.0 export (opcia)

Sondy

Konvexná C5-2 sonda

 • 5- 2 MHz frekvenčný rozsah
 • 96 elementov, 90° zorný uhol,
 • CW, PW Doppler, High PRF Doppler, Energetický Doppler (Color Power Angio), XRES, Harmonické zobrazenie,
 • Vynikajúce zobrazovacie vlastnosti u abdominálnych vyšetrení,
 • konektor s novou technológiou, kábel je extrémne flexibilný a ľahký,

Lineárna L12-4 sonda

 • 12- 4 MHz frekvenčný rozsah,
 • 40mm šírka, 21° traperzoidné zobrazenie,
 • 2D, PW Doppler, High PRF Doppler, Energetický Doppler (Color Power Angio), XRES, Harmonické zobrazenie,
 • Vynikajúce zobrazovacie vlastnosti u muskuloskeletálnych a cievnych vyšetrení,
 • konektor s novou technológiou, kábel je extrémne flexibilný a ľahký,

Sektorová S4-1 sonda

 • 1- 4 MHz frekvenčný rozsah,
 • CW, PW Doppler, High PRF Doppler, Energetický Doppler (Color Power Angio), XRES, Harmonické zobrazenie
 • Vynikajúce zobrazovacie vlastnosti u kardiologických vyšetrení
 • Konektor s novou technológiou, kábel je extrémne flexibilný a ľahký

Rektálna (vaginálna) C9-4v sonda

 • 4- 9 MHz frekvenčný rozsah,
 • 11mm rádius, 150° zorný uhol,
 • CW, PW Doppler, High PRF Doppler, Energetický Doppler (Color Power Angio), XRES
 • Vynikajúce zobrazovacie vlastnosti u vyšetrení prostaty,
 • konektor s novou technológiou, kábel je extrémne flexibilný a ľahký,
 • Nerezový bioptický nadstavec, opakovane použitelný, autoklávovatelný alebo 3x jednorázový bioptický nadstavec vrátane latexových ochranných návlekov

Produkty