Dopplex Ability

Dopplex Ability

Výrobca: Huntleigh Healthcare

Zostava pre automatické meranie a vyhodnocovanie ABI (Ankle Brachial Index)

Pri meraní sú použité panentované dvojkomorové manžety Duo sence™ k meraniu systolického tlaku.

Prístroj umožňuje meranie tlakov na všetkých štyroch končatinách súčastne čo výrazným spôsobom redukuje čas potrebný k celkovému vyšetreniu.

ABI hodnotenie je vykalkulované jednoducho a presne za 3 minúty bez nutnosti odpočinku pacienta. Výsledky sú automaticky vypočítané, interpretované a zobrazené na LCD paneli v podobe pulznej objemovej krivky.

Výsledky testov môžu byť vytlačené buď na termocitlivý papier alebo lepiaci štítok cez integrovanú tlačiareň.
Prístroj je možné dodatočne opatriť spotrebným materiálom a rozširujúcim príslušenstvom.

Prístroj obsahuje

  • Prístroj ABILITY
  • Sada štandartných manžiet
  • Krabica (100 ks) hygnienických návlekov na končatinu
  • Rolka termocitlivého papiera
  • Sieťová šnúra
  • Návod na používanie

Produkty