Dexacare G4

Dexacare G4

Výrobca: osteometer

Pozastavený predaj

 

RTG denzitometer 4.generácie

Špičkové diagnostické pracovisko pre rýchle meranie denzity kostí. Nový kompaktný prístroj s rozmermi len 32cm výška x 66cm dĺžka x 40cm šírka a hmotnosťou 22kg umožnuje jednoduchú manipuláciu a prepravu.
Pracuje na princípe rtg meraním predlaktia.
Meranie a automatické vyhodnotenie trvá cca. 5 min.

Dávky žiarenia:

 • pre pacienta 0,1 mSv na vyšetrenie
 • < 0,25 mSv/hod. vo vzdialenosti 1 m umožňujú bezpečnú prevádzku a časté opakované vyšetrenia u jedného pacienta
 • nevyžaduje žiadnu externú ochranu proti žiareniu

Programové vybavenie umožňuje:

 • vlastnú automatickú kalibráciu
 • grafické znázornenie nameraných hodnôt
 • možnosť stanovenia prognózy na základe laboratórnych biochemických vyšetrení a denzitometrie
 • určenie Z-skóre a T-skóre
 • možnosť manuálnej editácie a posunu premeriavanej časti
 • rekalkuláciu
 • možnosť voľby referenčných hodnôt
 • archiváciu dat, porovnavanie výsledkov viacerých vyšetrení

Špecifikácia

 • vysoká presnosť in vivo (>99%)
 • nROI2 pre sledovanie vývoja denzity
 • výhodná cena
 • automatické určenie T a Z skóre
 • automatizované meranie
 • nízka hmotnosť
 • jednoduchá obsluha
 • rýchlo dostupné diagnostické výsledky

Produkty