Maglife C plus

Maglife C plus

Výrobca: schiller

Nezávislý, MR kompatibilný (0.2 – 3 Tesla) monitor vitálnych funkcií s automatickým sledovaním intenzity poľa - bezpečnostným alarmom.

Môže byť pripojený na elektrickú sieť alebo z automaticky nabíjanej záložnej batérie, napr. pri prevoze pacienta.
Kompletná sada príslušenstva umožňuje na veľkom farebnom TFT displeji sledovať všetky vitálne funkcie vyšetrovanej osoby – novorodenca, dieťaťa a dospelého.

  • EKG – jasný a čistý signál na displeji vďaka patentovanému 3kanálovému @SCS systému (at Source Cleaned Signal) s maximálnym potlačením gradientného šumu MR. Predzosilňovač s optickým káblom vylučuje možnosť popálenia vyšetrovanej osoby.
  • EKG Gating - pre kardiovaskulárne vyšetrenie MR, QRS omeškanie je len 8 ms !! Výstup pre EKG-triggering s optickým vláknom (pre MR Siemens, GE, Philips ...).
  • SpO2 a periférni pulz s použitím senzoru s optickým vláknom
  • NIBP – neinvazivní TK oscilometrickou metódou, až 7 veľkostí manžiet
  • etCO2, N2O, FiO2 a Respirácia – kompletný monitoring dýchania
  • Anestetické plyny – meranie vdychované a vydychované hodnoty
  • Teplota – 100% bezpečný optický senzor – Fabry-Pérotu interferometer
  • IBP – invazivní tlak krvi, dva kanály
  • Termotlačiareň – 2 kanálový tlač, nastaviteľný výstup (trendy, stripy, kontinuálne, …)

Možnosti rozšírenia

Magscreen

Prídavná zobrazovacia jednotka mimo Faradayovu klietku, napr. do ovládača MR. Obsahuje kvalitné zobrazenie na farebnom TFT displeji a možnosť riadenia a nastavovania ako na monitore Maglife C Plus. Možnosť prepojenia s Maglife C Plus optickým vláknom 25 nebo 35 m alebo bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Magfile (software)

Software umožňuje ukladanie do PC všetkých monitorovaných parametrov počas MRI vyšetrenia, vrátane kompletného výpisu anestetických parametrov.

Magmove

Nemagnetický vozík pre Maglife C Plus a príslušenstvo.

Produkty