Panoptic-iluminačný oftalmoskop

Panoptic-iluminačný oftalmoskop

Výrobca: welch_allyn

  • kompatibilný so všetkými 3,5V rukoväťami Welch Allyn
  • ľahšie vyšetrenie i u nedilatovaných pupíl
  • zorný uhol 26°
  • 5x väčšia viditeľná plocha fundu
  • xenónová HPX žiarovka – farebná vierohodnosť vyšetrovaných tkanív
  • apertury mikro, malá, veľká, štrbina, kobaltový a zelený filter
  • šošovka pre vyšetrenie rohovky
  • väčšia pracovná vzdialenosť medzi lekárom a zvieraťom

Kat.č. 11820 – PanOptic vrátane rohovkovej šošovky

Produkty