Cera PFO oklúder

Cera PFO oklúder

Výrobca: Lifetech Scientific

Cera PFO oklúder

Cera PFO oklúder je perkutánny, uzatvárací transkatetrizačný produkt na nechirurgické uzatvorenie defektov paten foramen ovale. Cera PFO oklúdery sú samo roztvoriteľné dvojdiskové zariadenia, vytvorené zo siete nitinolových drôtov, vytvarovaných do dvoch plochých diskov a pása medzi nimi.

PET membrána je všitá do každého z dvoch diskov a napomáha uzatvoriť defekt a poskytuje základ pre rast tkaniva po implantácii oklúdera. Všetky metalické zložky sú pokryté biokeramickým pokrytím nitrid titánom (TiN), aby efektívne redukovali uvoľňovanie iónov niklu do krvi a okolitého tkaniva, za účelom zmiernenia trombogenicity produktu a urýchlenia rastu endotelových buniek na povrchu produktu, čo ma za následok rýchlejšie prijatie oklúdera v tele pacienta.

Produkty